top of page
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

Τροποποιήσεις του Φόρου Εισοδήματος – 24/5/2012

Τροποποιήσεις που ψηφίστηκαν στις 24/5/2012 – Τροποποιήσεις του Φόρου Εισοδήματος


Ειδικό Καθεστώς για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας


 Παρέχεται φορολογική έκπτωση 20% επί των κεφαλαιουχικών δαπανών.

Αφαιρείται ως εκπιπτόμενο έξοδο το 80% από το κέρδος

που πηγάζει από


  • τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας-Royalties (περιλαμβανομένων και αποζημιώσεων για παράτυπη χρήση τέτοιων στοιχείων):

  • το κέρδος πώλησης τους

Το κέρδος υπολογίζεται με την αφαίρεση από το εισόδημα που προέρχεται από την εκμετάλλευση ή την πώληση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των εξόδων για την κτήση του εισοδήματος αυτού.

 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται από 1η Ιανουαρίου 2012.


Αυξημένες κεφαλαιουχικές εκπτώσεις


Παραχωρείται  απόσβεση :


  • 20% για μηχανήματα και εγκαταστάσεις και

  • 7% για βιομηχανικά και ξενοδοχειακά κτίρια

που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2012 – 2014.


Φορολογική αφαίρεση τόκων στην περίπτωση αγοράς μετοχών εξολοκλήρου εξαρτημένης εταιρείας


Τόκοι πληρωτέοι για απόκτηση μετοχών εξολοκλήρου εξαρτημένης εταιρείας θα εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, νοουμένου ότι στα περιουσιακά στοιχεία της εξαρτημένης εταιρείας δεν περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση.


Σε περίπτωση που η εξαρτημένη εταιρεία κατέχει τέτοια περιουσιακά στοιχεία, ο περιορισμός τόκων στην ιθύνουσα εταιρεία περιορίζεται μόνο στο ποσό που αντιστοιχεί σε τέτοια περιουσιακά στοιχεία.


Ισχύει για απόκτηση μετοχών που πραγματοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Επαναφέρει ουσιαστικά την εγκύκλιο που καταργήθηκε με επέκταση και σε μη κυπριακές εταιρείες.


Συμψηφισμός Ζημιών Συγκροτήματος και Τροποποιήσεις του Φόρου Εισοδήματος


Σε περίπτωση εταιρείας που ιδρύθηκε από τη μητρική της κατά το φορολογικό έτος, θα θεωρείται ότι είναι μέλος του ιδίου συγκροτήματος (75% συμμετοχή) για ολόκληρο το φορολογικό έτος, για σκοπούς συμψηφισμού των φορολογικών ζημιών μεταξύ εταιρειών του Ομίλου.


Ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2012.


Μη εφαρμογή υπό προϋποθέσεις της αρχής εμπορικών συναλλαγών


Οι πρόνοιες του άρθρου 33, δεν εφαρμόζονται σε συναλλαγές μεταξύ της μητρικής εταιρείας και της άμεσα εξολοκλήρου εξαρτημένης θυγατρικής της στην περίπτωση όπου έχουν εφαρμογή οι πρόνοιες του άρθρου 13  για συμψηφισμό ζημιών συγκροτήματος (μεταξύ κυπριακών εταιρειών).


Εφαρμόζεται  από 1η Ιανουαρίου 2012.


Τροποποίηση του Νόμου Αμυντικής εισφοράς


Προσωρινή και υπό προϋποθέσεις κατάργηση της λογιζόμενης διανομής


Τα κέρδη για σκοπούς λογιζόμενης μειώνονται με τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και κτιρίων (εξαιρουμένων αυτοκινήτων saloon).

Θα ισχύσει για τα κέρδη των ετών 2012-2014 μόνο.


Παράταση της εφαρμογής του Νόμου για κατάργηση / μείωση των μεταβιβαστικών μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2012


Τροποποίηση του ΦΠΑ


Επέκταση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% για αγορά κατοικίας στην Κύπρο


Με την τροποποίηση επεκτείνεται η νομοθεσία για μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, 5% για αγορές κτιρίων από ξένους υπηκόους εφόσον χρησιμοποιείται ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής στη Δημοκρατία


Ειδικό καθεστώς για ιδιωτικά αεροσκάφη


Σύμφωνα με κανονισμούς, προνοείται η μη καταβολή του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή ιδιωτικών αεροσκαφών στη Δημοκρατία από υποκείμενα σε φόρο πρόσωπα και η καταβολή του με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.


Related Posts

Comments


bottom of page