top of page
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Instagram

Tax News Greek – 31/12/2011

Τροποποιήσεις στον Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο


 • Όταν οποιαδήποτε εταιρεία παραχωρεί δάνειο ή οποιαδήποτε άλλη χρηματική διευκόλυνση, εξαιρουμένου υπολοίπου που προέρχεται από εμπορικές συναλλαγές, σε διευθυντές ή μετόχους που είναι φυσικά πρόσωπα, ή των συζύγων τους ή σε συγγενείς τους μέχρι και δεύτερου βαθμού συγγένειας, τότε λογίζεται ότι το άτομο αυτό έχει μηνιαίο όφελος ύψους 9% ετησίως επί του υπολοίπου. Το μηνιαίο όφελος φορολογείται με φόρο εισοδήματος ο οποίος κατακρατείται από αποδοχές λόγω εργοδότησης (PAYE).

 • Το άρθρο 39 του νόμου με βάση τον οποίο λογιζόταν τόκος προς 9% ετησίως πάνω στα εν λόγω χρεωστικά υπόλοιπα και φορολογούταν με έκτακτη αμυντική εισφορά καταργείται.

 • Οποιεσδήποτε αποδοχές που αφορούν μισθωτές υπηρεσίες που παρέχονται εντός του φορολογικού έτους, επί των οποίων οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλα συναφή ταμεία δεν καταβάλλονται στο έτος στο οποίο οφείλονται δεν θα εκπίπτονται. Στην περίπτωση που οι πιο πάνω εισφορές και ανάλογες ποινές και πρόστιμα καταβληθούν πλήρως εντός δύο ετών από την τελευταία ημερομηνία που αυτές οφείλονται, τότε οι αποδοχές και οι εισφορές αυτές εκπίπτονται κατά το φορολογικό έτος στο οποίο καταβάλλονται.

 • Έναρξη ισχύος- από 1 Ιανουαρίου 2012

Τροποποιήσεις στον Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα Νόμο


 • Ο συντελεστής έκτακτης αμυντικής εισφοράς πάνω σε μερίσματα αυξάνεται από 17% σε 20% για τα έτη 2012 και 2013.

 • Έκτακτη αμυντική εισφορά αναφορικά με μερίσματα που πληρώνει εταιρεία φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας σε εταιρεία μέτοχο που είναι φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας είναι καταβλητέα εντός τεσσάρων ετών από το τέλος του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκαν τα κέρδη.

 • Έκτακτη αμυντική εισφορά δεν είναι καταβλητέα σε περίπτωση που τα μερίσματα πληρώνονται σε μη φορολογικούς κατοίκους της Δημοκρατίας.

 • Μερίσματα που εκδίδονται από εισοδήματα που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από μερίσματα στα οποία καταβλήθηκε έκτακτη εισφορά απαλλάσσονται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς.

 • Έναρξη ισχύος- από 1 Ιανουαρίου 2012. Ο αυξημένος συντελεστής εφαρμόζεται αναφορικά με εισοδήματα από μερίσματα που προκύπτουν ή λογίζονται ότι προκύπτουν από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013

Επιβολή έκτακτης εισφοράς για μισθωτούς, αυτοτελώς εργαζόμενους και συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα


 • Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 θα πρέπει να αποκόπτεται και να καταβάλλεται ως έκτακτη εισφορά προς τη Δημοκρατία, ποσοστό επί των μηνιαίων ακαθάριστων απολαβών κάθε μισθωτού, αυτοτελώς εργαζόμενου και συνταξιούχου του ιδιωτικού τομέα ως ακολούθως-

 • Μέχρι €2,500- καμία αποκοπή

 • Μεταξύ €2,501 και €3,500- 2.5% με ελάχιστο ποσό εισφοράς €10

 • Μεταξύ €3.501 και €4.500- 3%

 • €4.501 και άνω- 3.5%

 • Δεν υπάρχει περιορισμός στο ύψος των απολαβών

 • Στην περίπτωση μισθωτού, η καταβολή γίνεται εξ’ημισείας από τον εργοδότη και τον υπάλληλο.

 • Η εν λόγω εισφορά εκπίπτει για σκοπούς φορολογίας του εισοδήματος για τον εργοδότη και τον εργοδοτούμενο.

 • Στην περίπτωση μισθωτού, δεν επιβάλλεται εισφορά σε:

 • Φιλοδωρήματα αφυπηρέτησης

 • Ποσά που έχουν καταβληθεί από ταμεία προνοίας

 • Απολαβές αλλοδαπού που εργοδοτείται από ξένη κυβέρνηση

 • Απολαβές ξένων διπλωματικών και προξενικών αντιπροσώπων που δεν είναι πολίτες της Δημοκρατίας

 • Απολαβές πληρώματος κυπριακού πλοίου

 • Επιδόματα για κάλυψη επαγγελματικών δαπανών για λογαριασμό του εργοδότη.

 • Στην περίπτωση μισθωτών και συνταξιούχους, η εισφορά θα αποκόπτεται και θα καταβάλλεται όπως ο φόρος εισοδήματος επί τον απολαβών και συντάξεων.

 • Στην περίπτωση αυτοεργοδοτούμενου, η εισφορά θα καταβάλλεται με αυτοφορολογία.

 • Έναρξη ισχύος- 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013

Τροποποιήσεις στον Περί Φόρο Προστιθέμενης Αξίας Νόμο


 • Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να εκδίδει νόμιμη απόδειξη κατά την παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών, θα υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ίση προς 20% της αξίας της συναλλαγής στην οποία αφορά η νόμιμη απόδειξη και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι €1,700 ή/και σε ποινή φυλάκισης.

 • Έναρξη ισχύος- από 16 Ιανουαρίου 2012.

 • Από 1 Μαρτίου 2012, ο βασικός συντελεστής ΦΠΑ θα αυξηθεί από 15% σε 17%. Οι μειωμένοι συντελεστές του 5% και 8% δεν θα επηρεαστούν.

Νόμος που Προβλέπει για τον ειδικό Διακανονισμό Φορολογικών Οφειλών του 2011


 • Οποιοσδήποτε οφειλόμενος φόρος για τα φορολογικά έτη μέχρι και το φορολογικό έτος 2008, οποιοιδήποτε τόκοι και πρόσθετες χρηματικές επιβαρύνσεις, πέραν του 5% του οφειλόμενου φόρου διαγράφονται εφόσον καταβληθεί ο οφειλόμενος φόρος πλέον 5% επί του ποσού αυτού το αργότερο μέχρι τις 30 Μαρτίου 2012.

 • Το ποσό του οφειλόμενου φόρου αποτελείται από οποιοδήποτε ποσό φόρου που βεβαιώθηκε μέχρι και τις 30 Μαρτίου 2012, παρακρατήθηκε ή όφειλε να είχε παρακρατηθεί στην πηγή μέχρι και τις 30 Μαρτίου 2012, προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση οποιοδήποτε φορολογικό έτος μέχρι και το φορολογικό έτος 2008, που έχει υποβληθεί μέχρι και τις 30 Μαρτίου 2012 ή προκύπτει κατόπιν αποφάσεως δικαστηρίου μέχρι τις 30 Μαρτίου 2012.

 • Ο νόμος προβλέπει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα επιστραφούν τόκοι ή επιβαρύνσεις που ήδη έχουν καταβληθεί επί εξοφληθείσας φορολογικής οφειλής.

 • Στην περίπτωση καταβολής φορολογικής οφειλής με βάση φορολογικής δήλωσης η οποία δεν έχει βεβαιωθεί από τον Διευθυντή και εφόσον μεταγενέστερα ο Διευθυντής προβεί σε βεβαίωση φόρου πέραν του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί, το επιπρόσθετο ποσό του φόρου που βεβαιώνεται από τον Διευθυντή θα υπόκειται κανονικά σε τόκους και πρόσθετες χρηματικές επιβαρύνσεις.

 • Έναρξη ισχύος- 12 Δεκεμβρίου 2012 μέχρι 30 Μαρτίου 2012


Τροποποιήσεις στον Περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμο


 • Ο νόμος προβλέπει την απαλλαγή από τα μεταβιβαστικά τέλη όταν η μεταβίβαση αφορά πράξη η οποία υπόκειται σε ΦΠΑ και 50% απαλλαγή στις περιπτώσεις που δεν επιβάλλεται ΦΠΑ.

 • Ο νόμος ισχύει για νέες συμβάσεις που συντάθηκαν μεταξύ 2 Δεκεμβρίου 2011 και 1 Ιουνίου 2012.

Πληρωμή φόρων μέσων της ιστοσελίδας της JCC Smart


 • Η πληρωμή φόρων με πιστωτική κάρτα είναι τώρα εφικτή μέσω της ιστοσελίδας της JCC Smart (www.jccsmart.com) νοουμένου ότι:

 • Το ύψους του φόρου δεν υπερβαίνει €1.000

 • Η ημερομηνία πληρωμή φόρου δεν περάσει

 • Ο φόρος είναι αναφορικά με- φόρο επί των απολαβών (PAYE), αυτοφορολογίες και παρακρατήσεις Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς σε τόκους, ενοίκια και μερίσματα (πραγματικά ή λογιζόμενα)

 • Πληρωμές αναφορικά με προσωρινή φορολογία και ειδοποιήσεις επιβολής φορολογίας που έχουν εκδοθεί από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων δεν μπορούν να γίνουν.

Ο Έφορος Εταιρειών δέχεται οικονομικές καταστάσεις στην Αγγλική γλώσσα


 • Στις 19 Δεκεμβρίου 2011 ο Έφορος Εταιρειών έχει εκδώσει ανακοίνωση ότι δέχεται πλέον οικονομικές καταστάσεις και στην Αγγλική γλώσσα.

Ο Περί Σύστασης και Λειτουργιάς Ανεξάρτητου Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Νόμος του 2011


 • Η καταβολή τέλους συνεισφοράς στο Ταμείο είναι υποχρεωτική για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους που λειτουργούν εκτός Δημοκρατίας, καθώς και για τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν συσταθεί βάσει νομοθεσίας σε χώρα άλλη από τη Δημοκρατία και λειτουργούν στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος.

 • Το βασικό τέλος συνεισφοράς ισούται με ποσοστό 0,03% επί των σχετικών υποχρεώσεων του πιστωτικού ιδρύματος.

 • Η έκτακτη εισφορά που καταβάλλεται από πιστωτικά ιδρύματα ύψους 0,095% πάνω στις καταθέσεις θα καταργηθεί.

 • Έναρξη ισχύος- 1 Ιανουαρίου 2013.

Related Posts

Commentaires


bottom of page