P. Constantinou & Co post image with logo

Νόμος που τροποποιεί τον Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο

  • Ο συντελεστής του εταιρικού φόρου έχει αυξηθεί από 10% σε 12.5%- ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013.
  • Με βάση τον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και άλλων Ιδρυμάτων Νόμο, για σκοπούς φόρου εισοδήματος, στην περίπτωση όπου οι εργασιές ενός πιστωτικού ιδρύματος μεταφέρονται σε άλλο, επιτρέπεται η μεταφορά φορολογικών ζημιών από το πιστωτικό ίδρυμα του οποίου μεταφέρονται  οι ζημιές στο πιστωτικό ίδρυμα που αποκτά τις εργασιές- ισχύει από 25 Μαρτίου 2013.

Νόμος που τροποποιεί τον Περί Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα (ΕΑΕ) της Δημοκρατίας Νόμο

  • Ο συντελεστής ΕΑΕ σε εισπρακτέους τόκους που λαμβάνουν, πιστώνονται (ή λογίζονται) φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου αυξάνεται από 15% σε 30%- ισχυεί από 29/4/13.

Νόμος που τροποποιεί τον Περί Επιβολής Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμο

  • Για τα έτη 2011 και 2012, ο ειδικός φόρος για τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Κύπρο ανερχόταν στο 0,095% επί των συνολικών καταθέσεων. Το Δεκέμβριο 2012 επεκτάθηκε η ισχύς του νόμου επ’αόριστον και ο συντελεστής αυξήθηκε σε 0,11%.  Η τελευταία τροποποίηση αυξάνει το συντελεστή σε 0,95%- ισχυεί από 1 Ιανουαρίου 2013.

Learn more on Taxation in Cyprus


Laws voted on in accordance with the Memorandum of Understanding between Cyprus and Troika